Kontakt

Adres siedziby beneficjenta: Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie
ul. Rynek 1 67-120 Kożuchów.

kierownik projektu: Paweł Chylak
koordynator projektu: Urszula Stochel – Matuszak Tel. 603982113