Strona główna

W dniach od 1 czerwca do 31 grudnia 2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół „Jesteśmy aktywni”, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka” działając w  porozumieniu, realizują projekt „Razem możemy więcej”.

Jego celem jest umocnienie potencjału obu organizacji i przygotowanie kadry do aktywnego udziału w życiu środowiska lokalnego. W naszej perspektywie na lata 2014 -2022 kiedy wydatkowane będą środki UE, główne role odgrywać będą lokalne społeczności.