„Pod skrzydłami Apolla”

– Edukacja kulturalna mieszkańców wsi

Kontakt


Kierownik projektu: Teresa Zima Tel. 683762401
Koordynator projektu: Urszula Stochel – Matuszak Tel. 603982113

Adres siedziby beneficjenta: Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1
67-300 SzprotawaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
stat4u